Ekstraordinær generalforsamling 2021

11-04-2021

Ekstra ordinær general forsamling

Tirsdag den 11 Maj 2021 klokken 1900.

 

Hermed revideret dagsorden til Generalforsamling den 11. Maj 2021.

Varde Sportsrideklub indkalder til Ekstra ordinær Generalforsamling Tirsdag  d. 11. Maj 2021 kl. 19:00.

Vi mødes ude på græsplan ved laden på Engdraget 26, 6800 Varde.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. Forslag fra ordinær general forsamling angående kontingent nedsættelse så vi kan matche andre rideklubber i omegnen, både for medlemmer og stævnerytter

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer vi mangler 2 medlemmer

5 a. valg af stemmeoptæller

6. Eventuelt

Dagsorden hænges op på tavlen ved indgangspartiet til klubben samt opslået på www.vardesportsrideklub.dk