Ekstraordinær generalforsamling 2021

31-05-2021

 Varde Sportsrideklub indkalder til Ekstra ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 1. juli 2021 kl. 19:00.

 

Vi mødes i cafeteriet på Engdraget 26, 6800 Varde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Eventuelt

Dagsorden hænges op på tavlen ved indgangspartiet til klubben

samt opslået på www.vardesportsrideklub.dk