Hjem

 

Velkommen til Varde SportsRideKlub

 

Vil du være en del af vores klub? Kig rundt på hjemmesiden eller kom ud og mød os.

Her på hjemmesiden finder du nyttig information om klub, elevskole opstaldning og stævner.

Varde Sportsrideklub indkalder til ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 9 februar 2017 kl. 19.00

i klubbens lokaler på Engdraget 26, 6800 Varde

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsen aflægger beretning

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5. Fastsættelse af årskontingent

6. Behandling af indkomne forslag - Forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest d.26 januar

2017 kl. 19.00 (jf. 14 dages varsel § 9 i klubbens vedtægter)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

10. Eventuelt

 

Dagsorden hænges op på tavlen ved indgangspartiet til klubben samt opslået på

www.vardesportsrideklub.dk

Eksamineret træner Vibeke Vestergaard er daglig leder af Varde Sportsrideklub. Hun står for det daglige arbejde i stalden og elevskolen, privatundervisning i dressur og tager heste i ridning.

 

Vibeke har mange års erfaring med undervisning af både elevskole og privatryttere på alle niveauer.

 

Hun tilbyder her tilridning og uddannelse af dressurheste. Vibeke har uddannet flere heste til middelsvær og enkelte mod grand prix-niveau. Hun har startet til og med Prix st. Georg og sprunget MB på distriksplan.

 

Kontakt på Tlf: 27826381

Lær at ride, læs om elevskolen og mød vores elevheste.

Mangler du en boks til din hest, pakkeløsning på opstaldning og gode faciliteter og undervisning?

Hold styr på alle vores aktiviteter her. Vi har travlt med både stævner og kursus på klub og distriksplan.

OM VSRK

 

Varde SportsRideKlub er stiftet i 2013.

 

Klubben er støttet af Varde kommune og har elevskole, opstalding, undervisning og kurser i både spring og dressur.

 

 

KONTAKT BESTYRELSEN

 

ENGDRAGET 26

6800 VARDE

 

TEL. 0045 29 60 92 42

MAIL. bestyrelsen@vardesportsrideklub.dk

WEB. www.vardesportsrideklub.dk

 

Copyright @ All rights reserved