Nyheder

Ekstraordinær generalforsamling 2021

31-05-2021

 Varde Sportsrideklub indkalder til Ekstra ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 1. juli 2021 kl. 19:00.

 

Vi mødes i cafeteriet på Engdraget 26, 6800 Varde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Eventuelt

Dagsorden hænges op på tavlen ved indgangspartiet til klubben

samt opslået på www.vardesportsrideklub.dk

Læs mere

Arrangementer